Josef Valuch 25.09.2022 bonsaje

Bonsaje a umění - výstava v Kroměříži

Kreativní spojení krásy tvarovaných stromů Bonsaimuzea Isabelia a bronzových plastik uznávaného akademického sochaře Zdeňka Tománka.

Prohlédněte si fotografie z akce, kterou Josef Valuch uspořádal v rámci tradiční podzimní zahrádkářské výstavy Floria Kroměříž.

Spolu s akademickým sochařem Zdeňkem Tománkem spojily v kompozicích jako rovnocenné prvky živé stromy a umělecké artefakty z bronzu. Neotřelý pohled na krásu bonsají propojenou s těmito díly může mnohým vyznavačům tradičního japonského umění přijít možná až moc kreativní. Ale jak říká autor tohoto nápadu, je třeba vytvářet nové platformy a hledat i jiné cesty ke kráse, než jsou ty stávající...

Další novinkou na výstavišti v Kroměříži byla snaha o propojení exponátů uvnitř pavilonu s prostorem asijské zahrady. Tady Bonsaimuzeum Isabelia prezentovalo několik desítek exponátů ze známé kolekce borovic Pine Line Isabelia, které skvěle zapadaly do japonského aranžmá "horské" krajiny.