redakce 08.05.2023 bonsaje

Moje první bonsai, aneb tvarování v 10 krocích

Po první navštívené výstavě se z bonsajisty pozorovatele stává bonsajista pěstitel, který touží po vlastním stromu. Jak ale začít?

Pokud si chcete natvarovat svou první bonsai, zapamatujte si základní pravidla následujícího desatera:

1. vyber správnou rostlinu: pro první tvarování (nejlépe na jaře) si můžete samozřejmě přinést stromek z lesa. S minimem zkušeností, které ale zatím máte, si patrně vyberete jen „něco malého“, rostlinu se slabým kmínkem a několika větvemi. A tvarovat bonsai z takového materiálu jde velice těžko, protože chybí to základní, zelená hmota. A tam, kde není, nebude ani s čím pracovat. Daleko lepší je, pokud si pro své první tvarování vyberete rostlinu z okrasné školky, která je zdravá, bohatě větvená a hlavně,všechny potřebné kořeny má v kontejneru.

2. prohlédni kmen a jeho náběhy: jak běžně dostupné knihy o pěstování bonsají napovídají, i vaše první bonsai by měla mít silný a kónicky se zužující kmen, který má dostatek kořenů. Ty nejsilnější pak v podobě kořenových náběhů vystupují z půdy a tím, jak to vidíme třeba u buků či smrků na procházce v lese, dodávají stromu patřičný punc stáří.

Tolik teorie, praxe však bývá většinou trochu jiná. Pro začátek stačí, když se kmen bude směrem vzhůru alespoň trochu zužovat a u jeho paty na něm najdeme kořeny, které se v budoucnu mohou stát dobrým nebari (kořenovými náběhy). Zajímavá pata kmene ale nemusí být na první pohled viditelná. Proto v této fázi prohlídky rostlinného materiálu neváhejte vyjmout stromek z kontejneru a dřevěnou hůlkou nebo drapákem na kořeny (stačí i ohnutá vidlička) odstraňte zeminu až do míst, kde se na kmeni objevují první silnější kořeny. Pokud to situace vyžaduje, můžete některé z nich i odstřihnout.

3. prohlédni korunu: nyní se budeme věnovat tomu, které větve z koruny tvarované rostliny použít a které ne. Je pravdou, že většina začátečníků by asi dala přednost té nejjednodušší úpravě a novou bonsai řezem formovala do podoby stromku s kulovitou korunou. Je to ale škoda, protože za pár let získáte něco, s čím si dál nebudete vědět rady: velikou zelenou kouli, která bude „posazena“ na slabém kmínku a uvnitř bude úplně suchá. Daleko lepším postupem je, zamyslet se nad vyřazením některých větví z tvarování a z těch zbylých korunu dotvarovat. 4. odstraň nežádoucí větve: větve, které nebudeme pro následné tvarování používat, musíme odříznout nebo odstřihnout čistým řezem tak, abychom nepoškodili nebo nezatrhli kůru na samotném kmeni. K tomuto účelu použijeme buď pilku s jemnými zuby nebo konkávní kleště. Ty patří do základní výbavy bonsajisty a již pro první tvarování by je bylo dobré mít k dispozici.

5. uprav zbytky po odřezaných větvích: nikdy bychom neměli odřezávat celou větev najednou, lépe je zkracovat ji po částech. Vždy skončíme tím, že necháme malý „čípek“ a následně se rozhodneme, zda ho odstraníme nebo ho přeměníme na džin. Na obrázku vidíte, že „čípek“ po větvi, jež směřovala doleva je přetvarováván nožem a konkávními kleštěmi na džin, zatímco druhá větev „mizí pod Cu-pastou“ a v budoucnu z ní zůstane jen zarostlá jizva. 6. rostlinu nadrátuj: máme-li předchozí body našeho základního tvarování splněny, můžeme přistoupit k nadrátování rostliny. Jako první zapíchneme drát patřičné síly do země u paty stromu (tzv. ukotvení) a pod úhlem cca 45 o ho namotáváme na kmen a následně na kosterní větve. Pokud máme na stromku kosterních větví několik, nekotvíme každý drát do země, ale můžeme ho fixovat např. několikerým otočením na kmeni poblíž příslušné větve. Stejně jako kosterní, nadrátujeme i větve dalších řádů. Pro začátek je lepší nadrátovat celou rostlinu najednou a pak teprve tvarovat.
7. budoucí bonsai natvaruj:
samotné tvarování je u každé rostliny jiné. Je to kreativní proces, který by měl dodržovat nejen základní pravidla (např. trojúhelníkovitý tvar koruny jehličnatých bonsají nebo fakt, že větve musí být nad sebou postaveny tak, aby se vzájemně nezakrývaly a mohlo do nich slunce), ale zároveň vyjadřovat i naše estetické cítění a znalost stromů v přírodě.

8. vyber správnou misku: do čeho bude nová bonsai zasazena po prvním tvarování, není zas tak důležité. Daná nádoba by jí měla zajistit hlavně vše potřebné pro přežití, a tak není hanbou, když bude vaše rostlina po určitou dobu v míse větší nebo dokonce plastové. Výběr misek má svá přesná pravidla, která však při tvorbě vaší první bonsaje můžeme směle odsunout na „vedlejší kolej“.

9. bonsai přesaď: bezprostředně po prvním tvarování bonsai nepřesazujte, vyčkejte raději pár týdnů, ve kterých se rostlina vzpamatuje a zareaguje na vaše zásahy při tvarování. Samotné přesazování je podobné tomu u pokojových rostlin: vyjmutí z květináče, rozčesání kořenového balu, zakrácení kořenů, na dno misky dobrou drenáž, zasypat kvalitní zemí a zalít. Asi 3–4 týdny po přesazování bonsai nehnojte, hrozí nebezpečí spálení poraněných kořenů. 10. o novou bonsai se kvalitně starej: natvarováním nové bonsaje nic nekončí, vše naopak začíná. Jedině při dlouhodobé kvalitní péči vám bude vaše nová bonsai dělat radost a poroste do krásy...Je hotovo! Tak co, troufnete si na svoji první bonsai? Vhodného materiálu je všude dost a radost z vlastnoručně natvarovaného stromku nic nepřekoná. Proč? Protože se stáváte aktivním pěstitelem, který umí bonsaje nejen hnojit a zalévat, ale také tvarovat...