Výbor ČBA 31.05.2023 bonsaje

Triennale 2023 v Botanické zahradě v Praze

V rámci Festivalu bonsají a japonské kultury proběhne jedinečná bonsajová show, které se tradičně zúčastní pěstitelé tří spřátelených zemí.

Vážení příznivci bonsají,

již za pár dnů, od pátka 16. června 2023, odstartuje v Botanické zahradě program Festivalu bonsají a japonské kultury, na němž se významnou měrou podílí Česká bonsajová asociace. Ve venkovním aranžmá zde bude k vidění cca 100 špičkových bonsají z Česka, Polska, Slovenska, Německa, Litvy, a dokonce i z Mexika. Akce je provázena bohatým doprovodným programem. Festival proběhne ve dnech 16.–25. 6. 2023.

Festival vyvrcholí tradiční mezinárodní výstavou bonsají tří spolupracujících národních bonsajových asociací, s příznačným názvem Triennale 2023, jejíž pořádáním byla letos ČBA poctěna. Jde o další bonsajovou akci mezinárodního významu, které se ČBA v letošním roce ujala. Spoluprací ČBA a Botanické zahrady Praha vznikne mimořádná instalace 50 vybraných exponátů zastupujících Českou, Polskou a Německou bonsajovou asociaci. Jedinečná výstava bude umístěna ve zbrusu novém, čerstvě otevřeném pavilonu v areálu BZ.

Tato prezentace bude otevřena veřejnosti pouze 3 dny, a to od pátku 23. 6. do neděle 25. 6. 2023. V rámci výstavy budou k vidění i ukázky tvarování bonsají v podání zástupců ČBA, Německé a Polské asociace.  Bude také možné obohatit vlastní kolekci rostlin a bonsai misek nákupem na místě. Více informací naleznete v programu Triennale 2023, na webových stránkách  www.botanicka.cz a www.cba-bonsai.cz.
Nenechte si ujít tuto příležitost, Triennale se nemůže v ČR konat dříve jak za 3 roky! Těšíme se na setkání na výstavě i v rámci doprovodného programu.

Ivan Macháček, prezident ČBA

PROGRAM TRIENNALE
Čtvrtek 22. června: 10–18 hodin, svoz exponátů, instalace výstavy
Pátek 23. června: 9–19 hodin, výstava otevřena pro veřejnost
Sobota 24. června: 9–19 hodin, výstava otevřena pro veřejnost; 11 hodin, komentovaná prohlídka výstavy; 13–17 hodin, demo René Alber/Německo, Bartosz Warwas/Polsko, Vladislav Boudný/Česko; 19 hodin, slavnostní večer, předávání cen a ocenění.
Neděle 25. června: 9–19 hodin, výstava otevřena pro veřejnost; 11 hodin, komentovaná prohlídka výstavy; 13–17 hodin, demo René Alber/Německo, Bartosz Warwas/Polsko, Lukáš Praus/Česko.
Po celou dobu výstavy prodej rostlin, poradenství a prodej keramiky pro bonsaje. Změna programu vyhrazena.

České bonsaje nominované pro Triennale 2023
Vladimír Došek: Pinus uncinata, miska Klika &Kuřátková
Jiří Procházka: Carpinus coreana, miska Klika&Kuřátková
Vladimír Boudný: Carpinus betulus, miska Tomáš Snovický
Václav Novák: Pinus sylvestris, kámen Japonsko
Jiří Novák: Potentila gluticosa, miska Tomáš Snovický
Oldřich Kašpar: Juniperus sabina, miska Tom Benda
Oldřich Imlauf: Alnus gluticosa, miska Jiří Konopáč
Pavel Hanák: Taxus baccata, miska Martin Ašenbrenner
Pavla Vránová: Fagus sylvatica, miska Klika&Kuřátková
Filip Kerekeš: Acer campestre, miska Japonsko
Zdeněk Špak starší: Pinus sylvestris, miska Tomáš Benda
Zdeněk Špak mladší: Pinus sylvestris, miska Čína
Libor Slatinka: Pinus sylvestris, miska Klika&Kuřátková
Ivan Macháček – Pinus uncinata, miska BC Libčany
Mirek Horský: šohin Hedera helix ´Spechtlei´, strom na kameni, suiban Švýcarsko
Vladislava Komůrková: Acer palmatum, lesík, miska Vlaďka Komůrková
Roman Polák: Carpinus betulas, miska Klika&Kuřátková