Tomáš Homola 24.06.2023 zahrady

Jak vybrat lampu do japonské zahrady, 1. část

Jak jednotlivé druhy vypadají, z čeho se skládají, jakou mají v zahradě funkci a kam je správně umístit? V připravovaném seriálu vám poradíme, jak na to!

Kamenné lampy Ishidoro zdobí japonské zahrady, chrámy a svatyně po mnoho století a vyrábějí se ze žuly nebo syenitu (hornina s minimem, popř. úplnou absencí křemene). Mnoha velikostem a tvarům lamp je pak společná horní dutá část, kde jsou rozsvěcovány svíčky, olejové lampy nebo v současné době elektrická světla.

Žulová lampa patří do každé japonské zahrady!

Historie japonských lamp

Kamenné lampy se dostaly do Japonska z kontinentální Asie společně s buddhismem v období Asuka, v 6. století našeho letopočtu, přičemž vykopávky v místě prvního japonského buddhistického chrámu Asuka dokazují přítomnost čínských technologií opracování kamene.

Za nejstarší dochovanou kamennou lampu v Japonsku, jejíž vznik je datován do let 645-710, je považován exemplář v chrámu Taima-dera v Naře. Tato lampa dobře dokladuje smysl a určení původních kamenných lamp, které byly používány pro uchování posvátného plamene, nikoli tedy ještě k osvětlování soch Buddhy, jak mylně uvádí některé zdroje. K osvětlení soch Buddhy byly lampy používány teprve v pozdějších dobách.Jedna z nejznámějších japonských lamp je kasuga.

Zlatým věkem opracování kamene v Japonsku bylo období Kamakura (1185-1333), z něhož se do dnešní doby zachovalo více než 100 lamp. Většina z nich se nachází v oblasti Kinki (zahrnuje Kjóto a Osaku). I když nelze původní čajové zahrady kategorizovat jednoznačně jako „světské“, je za průkopníka mimochrámového použití kamenných lamp v Japonsku považován Sen no Rikjú (1522-1591).

Z čeho se lampa skládá
Návštěvníci japonských zahrad a chrámů se někdy podivují tomu, jak mohou být, zejména velké Tachi-doro dosahující dvoumetrové výšky, při tak velké hmotnosti kamene vůbec přepravovány a umisťovány na svá stanoviště. Odpověď je jednoduchá: všechny lampy se skládají z několika dílů, které do sebe díky konstrukci kamenných čepů a prohlubní zapadají jako kostky dětské stavebnice.

Lampy se instalují také k jezírkům a potokům nebo říčkám

Velké lampy mají tradičně 6 oddělitelných částí. Na samém vrcholu lampy je umístěno kamenné lotosové poupě, ozdobný vrchol, japonsky hoh-ju nebo také kurin.

Střecha lampy, označována jako kasa, je část kamenné lampy, která funguje jako kryt ohniště. Kasa jsou obvykle v půdorysu čtvercové nebo šestiúhelníkové, jen vzácně pak osmiúhelníkové, občas kruhové. Od špičky ke hranám se svažují buď v přímce, nebo jsou vypouklé či prohnuté.

Ohniště hibukuro je nejdůležitější částí kamenné lampy. Jeho půdorys může být různý – kruhový, čtvercový, šesti nebo osmiúhelníkový. Otvory, jimiž vychází světlo z lampy ven, mohou být realizovány v rámci základních geometrických tvarů, což ale není pravidlem a japonští tvůrci se inspirují např. nebeskými tělesy. Někdy jsou tyto otvory zakrývány kousky papíru v dřevěných konstrukcích tak, aby bylo dosaženo přitlumeného, jemnějšího světla. Ohniště velkých lamp mívají v horní části konstrukce symbolicky naznačené mřížoví kouřovodů, typické pro lampy kovové. Uzavřené části hibukuro bývají zdobeny reliéfy krajin, zvířat, rostlin nebo buddhistickými motivy.Japonská žulová lampa je rovněž součástí barevných kontrastů v zahradě

Prostřední část
nakadai, chudai nebo ukebachi slouží jako základna pro usazení ohniště. U velkých lamp bývá zdobena motivem okvětních lístků lotosu. Sloup sao je díky své délce nejvýraznější částí lamp Tachi-doro a Ikekomi-doro. Základna kiso, jirin nebo dai je nejnižší, na zemi stojící součástí velkých lamp Tachi-doro. Stejně jako prostřední část může být také základna zdobena motivem lotosu.

Podobně jako i u ostatních prvků japonských zahrad nepanuje ani zde shoda na tom, jak správně lampy členit, následující klasifikaci lze ale považovat za základní.Japonská žulová lampa kauga je výrazným, dominantním prvkem v zahradě!

Základní kategorie lamp pro japonské zahrady


1. Tachi-doro: lampy s podstavcem na základním kameni, ležícím na zemi (např. Kasuga)
2. Ikekomi-doro: lampy bez základního kamene, sloup sao je zasazen přímo do země (např. Shokintei, Kakujukuo)
3. Oki-doro: lampy, které lze snadno přemístit, jsou sporé a lehké konstrukce (např. Rankei, Kotoji)
4. Ashitsuki-doro: lampy s nohama, především různé typy Yukimi (např. Kodai Yukimi, Maru Yukimi aj.)Ryze přírodní scenérie, i sem se japonská lampa výborně hodí a je důležitým doplňkem

Vedlejší podskupiny japonských lamp

a) To-doro: lampy ve tvarech vícepatrových stúp a pagod
b) Yose-doro: svítilny vyrobené použitím různých částí lamp hlavních kategorií, včetně To-doro
c) Mitate-doro: lampy zhotovené z kamenných předmětů, původně sloužících jiným účelům
d) Yama-doro: lampy vyrobené z přírodního neopracovaného kamene
e) Henkei-doro: svítilny nezařaditelné do žádné z předchozích kategorií

Na tomto místě je třeba zmínit fakt, že u kategorií se lze namísto pojmu doro setkat také s označením gata.

Typů kamenných lamp je opravdu velké množství. V našem seriálu si postupně představíme ty nejznámější...

Pokračování příště...