Lukáš Sirotný 10.12.2023 bonsaje

Česká cesta bonsají Piuse Nottera, 1. díl

Osudy tvarovaných stromů mohou být různé, vždy je ale zajímavé sledovat, jak se v průběhu času mění. A co teprve, mají-li nového majitele!

Trocha historie

Kompozice několika klečí na kamenech z Japonska byla snad nejcennějším kusem v původní sbírce BC Tonja. Pius Notter tuto známou scenérii sám sesadil, léta pěstoval, a nakonec za ní získal i ocenění od samotných Japonců.

Rok 2004 - červnová výstava ČBA

K nám do Bonsai Moravia se dostala už jen miska s původními kameny, stromy bohužel v průběhu let postupně uhynuly, pravděpodobně kombinací nevhodného přesazení a houbových chorob. Rozhodli jsme se aranžmá nekopírovat, ale spíše vytvořit „variaci na téma“ pobřeží bičovaného větrem a místo klečí použít domácí borovice lesní. A jak se to podařilo? Podívejte se:

Cesta za obnovou scenérie

Zásadním bylo dobře zvolit hlavní strom. Původně se jednalo o kaskádu, která ovšem z jednoho úhlu pohledu natolik připomínala předchozí dominantu, že jsme ji vybrali jako nového protagonistu. Ostatní stromy jsou většinou semenáče sebrané v 90. letech a delší dobu předpěstovávané v květináčích. Na několika obrázcích můžete vidět bujně rostoucí stromy po sesazení a prvních nezbytných úpravách. A nakolik se po přetvarování naše aranžmá blíží původní podobě (foto z výstavy v Praze rok 1991, autor J. Sirotný), to můžete posoudit sami.

Stav scenérie po dvou létech – únor 2022

I tuto scenérii jste mohli spatřit na Zbraslavi v roce 2023, či na některé z jiných bonsajových výstav, případně ji obdivovat jako stálou součást neprodejní sbírky Bonsai Moravia. Je nám ctí, že si tyto borovice našly cestu do naší bonsajové zahrady a budeme se snažit, aby se vyvíjely jenom tím správným směrem!

Jak vypadá kompozice dnes?

Prozatím poslední dotvarování borovic proběhlo v prosinci 2023: prostříhání a odlehčení korun spolu s minimálním množstvím drátu opět vylepšilo strukturu jednotlivých stromů.

Letošní tvarování probíhalo 4. 12. 2023…

Základem této kompozice je nenechat koruny jednotlivých stromů příliš „ztěžknout", ale naopak je udržovat vzdušné a dynamické.

Skupinka je připravena na sezónu 2024, možná, že se s ní příští rok setkáte i na některé z výstav...

Ukázky práce s dalšími bonsajemi najdete na www.bonsaimoravia.com