Marek Pišl 06.02.2024 bonsaje

Pozvánka na seminář se Shohin klubem CZ

Zveme Vás na sobotní společnou bonsajovou dílnu v Libčanech, která se koná 10. února 2024 od 10 hodin v Bonsai centru Libčany.

Tvarování donesených rostlin pod vedením členů Shohin klubu CZ, to je jistě velká výzva! Na setkání s vámi se těší Igor Bárta, Luboš Masař, Mirek Horský, Martin Ašenbrener, Václav Novák, Jirka Procházka, Jarda Poupa, Marek Pišl, Olda Imlauf, Olda Kašpar a Jarda Pišl.

Zakládající členové klubu...

A jako pozvánku můžete brát i malé ohlédnutí Igora Bárty, který v roce 2017 se svými kamarády tuto organizaci spoluzakládal:

Pokud se znovu pokusím shrnout cíle nově vzniklého klubu pěstitelů šohinů a mame, v prvé řadě je třeba dát dohromady partu aktivních lidí, kteří budou poctivě, cílevědomě a systematicky pracovat, nebudou se bát kritiky nebo špatného hodnocení svých exponátů a vstřícně začnou vystupovat i navenek směrem do Evropy. Tam se totiž, pokud chceme mít kvalitní šohiny, musíme dostat a je jedno, zda to bude Švýcarsko, Německo, Itálie a nebo Dánsko. Všude jsou totiž pěstitelé, kteří o bonsajích této kategorie vědí víc než my všichni dohromady, těmto stromům se věnují dlouhá léta a intenzivně je dokáží zpracovávat.

Ukázka několika mála exponátů členů Šohin &Mame klubu CZ:


Samozřejmě je nutné i na naší nižší úrovni pořádat výstavy, workshopy nebo přednášky s ukázkami tvarování. Je to potřebné pro popularizaci těchto stromů, protože bez ní se kupředu nepohneme. Je zcela logické, že za rok, za dva a nebo tři budou na výstavách šohiny vyšší kvality, které se budou i nadále vyvíjet.

Z pohledu profesionálů to ale bude možná stále jen jakýsi výchozí materiál, který bychom prezentovat zatím neměli. My ale nějak začít musíme! Každoroční výstavy by mohly vést i k tomu, že bude možné vývoj jednotlivých stromů z hlediska časové osy zpětně posuzovat. A protože předpokládáme kvalitní fotodokumentaci našich aktivit, bude jistě zajímavé podívat se, jak ten který exponát vypadal před dvěma nebo třemi léty. A zkusme si představit vývojovou řadu deseti let, až budeme srovnávat nultý ročník výstavy našeho klubu s tím desátým.

Co se týče jednotlivých kategorií stromů, chceme se věnovat mame, šohinům a kifu. To znamená, že z hlediska kategorizace musíme končit max. na 35 cm. Všechny kategorie chceme od sebe navíc striktně oddělit, protože je pravdou, že za šohin se dneska nejen u nás, ale často i v Evropě počítá všechno, co je vizuálně malé a na základní pravidla se moc nedbá.

Naučte se i vy pěstovat a vnímat krásu šohinů...

Jako určitou souhru náhod vidím i udělení čestného členství Shohin & Mame klubu CZ Robertovi Stevensenovi z Indonézie, který byl v Libčanech na pracovní návštěvě a náš projekt se mu líbil. Máme tedy prvního zahraničního kolegu a věřím, že i on přispěje k popularizaci toho, co chceme dělat...