Luděk Štěch 25.02.2024 jezírka & koi

Koi ale které, japonské anebo české?

Tento příspěvek se snaží přispět k odpovědi na otázku, jaké ryby nakoupit na začátku chovatelské sezony. Zda importované, anebo od domácích chovatelů…

Každý, kdo miluje Koi, požaduje samozřejmě tu nejvyšší kvalitu zbarvení, na kterém je krása těchto ryb založena. V prvopočátcích chovu u nás většinou platilo, že pěkná ryba je jenom z dovozu, ideálně z Japonska. Ale tak, jak se někteří čeští chovatelé dostávali do kontaktu se zahraničím, začala se vylepšovat i jejich produkce a na trhu se postupně objevovaly ryby kvalitní.

Mezi tyto chovatele patří i firma Alcedor Zliv, která se od roku 1999 cíleně zaměřuje na chov, prodej, poradenství a samozřejmě i šlechtění japonských Nishikigoi. A troufám si říci, že naše ryby snesou v menších velikostních kategoriích ty nejpřísnější kritéria, ať již z hlediska barevného provedení, počtu variet, nebo i vitality a zdravotního stavu. Nastává tedy otázka, na kterou odpovídám na jaře velmi často, a sice, zda si koupit do zahradního rybníčku ryby z našeho odchovu, tudíž české provenience, nebo zda investovat do importů japonských chovatelů.

Koi z odchovu Alcedor – Showa, Maruten Sanke, Shiro Utsuri, Hi Utsuri, Kohaku

VÝCHOZÍ MATERIÁL

Pokud hovořím o tom, že firma Alcedor, popř. i jiní evropští chovatelé Koi produkují kvalitní ryby, musím se zajímat o to, z jakého generačního materiálu nové generace pocházejí. V našem případě se jedná o ryby dovážené za účelem dalšího chovu a rozmnožování z Japonska, tudíž s vysoce kvalitním genetickým základem. Ten ale musí být ideálně každý rok obměňován, a tak při pravidelných návštěvách japonských chovatelů vybírám generační ryby, jež slouží na doplnění chovného hejna. Kvalita produkovaných Koi ale nesouvisí jen s genetikou. Celý systém barevnosti, kvůli které se Nishikigoi odpradávna chovají, je postaven na tom, že je třeba mít k dispozici veliké množství výchozího materiálu. Ten pak zkušená ruka člověka s letitou praxí dokáže roztřídit a k dalšímu chovu vybrat už jenom jedince schopné konkurence s japonskými rybami.Vlevo Showa (48 cm), vpravo Midorigoi  (41 cm) – importy z Japonska

VÝHODY A NEVÝHODY

Položíme-li si znovu otázku, zda nakoupit pro doplnění obsádky rybníčku ryby japonské anebo ty od českých chovatelů, musíme se zaměřit na to, kde jsou u obou skupin výhody, popř. nedostatky.

Odolnost prostředí
Prvním nebezpečím, které na nás (resp. Koi) u importů číhá, je menší odolnost vůči prostředí, do kterého se ryba po transportu z japonských ostrovů dostává. Změna prostředí znamená to, že se daný jedinec setkává najednou s jinými organismy (hlavně kmeny bakterií), které jsou pro ryby chované a odchované v našich podmínkách v podstatě neškodné. Pro importované jedince ale mohou být nebezpečné. Další komplikace pak může nastat v případě, že se dovezené ryby dostanou do kvalitativně jiné vody, která může zapříčinit změnu, či dokonce ztrátu barevných znaků, pro které jsme je kupovali, což většině ryb odchovaných u nás nehrozí.

Posuzujete cenu?

Problémem v rozhodování, jakou rybu koupit (japonskou nebo českou), bývá samozřejmě cena. Co se týče větších, např. tříletých Koi, pokud jsou u nás odchováni z dobrého základu a prošli několikanásobným tříděním, může být jejich kvalita srovnatelná s japonskými Nishikigoi. Jejich cena ale bude o poznání menší, protože zcela logicky odpadají náklady na transport, a ať se nám to líbí, nebo ne, také za značku či jméno chovatele. Pokud bychom si chtěli udělat základní srovnání, můžeme říct, že Koi o velikosti 50 cm a stáří 4 roky, ve varietě Asagi nebo Oshiba Shigure, stojí v případě odchovu Alcedor několikanásobně méně než podobná ryba dovezena z Japonska.Podzimní výlovy Koi ve společnosti Alcedor Zliv...

Českého chovatel můžete navštívit
Další výhodou, kterou vidím z hlediska nákupu Koi od českých chovů jako zásadní, je možnost danou osobu navštívit, a získat tak nejen přehled o podmínkách, ze kterých kupované ryby pocházejí, ale do budoucna i partnera pro řešení některých problémů. Zároveň je možné řešit i případné reklamace či smírčí řízení v případě, že se s rybou něco stane, což u japonských importů nepřipadá v úvahu. Nákup Nishikigoi od tuzemských producentů oceníme zajisté i v případě, že ryba onemocní. Zatímco u japonského Koi nemáte možnost žádným způsobem dohledat, jakým způsobem byl v minulosti léčen a jaké preparáty mu byly podávány, v podmínkách našich chovů to není žádný problém.

Často se mezi hobby chovateli vedou diskuse o tom, jak je která ryba stará. Na rozdíl od českých Koi farem, kde není problém stáří dohledat, někteří neseriózní japonští producenti vydávají méně narostlé dvouleté ryby za jednoleté.

Výživa a imunita

Určitou pozitivní stránku pořizování kaprů Koi z produkce tuzemských chovatelů bych viděl i v zachování kontinuity výživy. Vždy je totiž lepší, pokud jsou ryby krmeny určitým typem krmiva i v momentě, kdy při prodeji změní majitele. Přijde-li totiž ryba z Japonska, většina lidí ji nebude krmit krmivy, která dostávala na domácí farmě, protože buď neví, jaká to jsou, anebo je cena příliš vysoká.

Záruka veterinárního dohledu
Při nákupu od renomovaného české chovatele je také stoprocentní záruka v tom, že ryby jsou pod neustálým veterinárním dohledem včetně testů na KHV. Budeme-li kupovat ryby přes importéry, mezi něž naše firma také patří, přímo z Japonska, jsou záruky v podstatě podobné. Pokud si ale opatříme importované Koi, kteří už ale prošli nějakým západoevropským centrem nebo velkoobchodem, můžeme narazit na problém, že se dostali do styku s nakaženými jedinci. A pak je komplikované jejich choroby léčit, popř. nemocné kusy reklamovat. Prostě mohou být nakaženi, a my ani nevíme, ze kterých zdrojů.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Na konec malé zamyšlení, které vám možná pomůže v rozhodování, zda si při vstupu do letošní chovatelské sezony koupit Koi od českého producenta nebo Nishikigoi z Japonska. Luděk Štěch při nákupu Nishikigoi u japonských chovatelů

Pro českého chovatele

Pokud bychom shrnuli výhody nákupu od českého chovatele, budeme hovořit v prvé řadě o ceně. Tady je možné říct, že barevně a z hlediska kondice srovnatelné ryby u nás pořídíte za nepoměrně nižší cenu. U českého chovatele doporučuji nakupovat rovněž v případě, kdy hledáte menší ryby, to znamená jednoleté nebo dvouleté. V tomto okamžiku je totiž pravdou, že čeští chovatelé, zejména firma Alcedor, mají hlavně z hlediska počtu chovaných kusů nabídku opravdu širokou.

Pro amatérské hobby chovatelé, kteří začínají a nemají tolik zkušeností, je nákup kvalitních českých ryb tou nejlepší investicí, protože případné chyby v péči o ně (popř. v případě úhynu) nejsou tak bolestné. Výhodu nakupování Koi z české produkce oceníme i tehdy, chceme-li rozšířit chované hejno. Při navyšování počtu jedinců v rybníčku nebo jezírku by mělo platit, že další ryby nakupujeme u téhož chovatele, samozřejmě jsme-li s jeho službami spokojeni. Tady je totiž nákup zatížen menším rizikem, protože víme, z jakého prostředí a podmínek nové ryby přicházejí.

Pro importované Koi
Japonské ryby kupujeme v případě, že chceme opravdu větší a kvalitní Nishikigoi, které většina českých chovatelů v nabídce prostě nemá, anebo jen ve velmi omezeném počtu. Dále se pro tyto Koi rozhodujeme v případě, že sháníme přesně definované barevné variety, které být na domácím trhu vždy nemusí. A důvodem může být i fakt, že si chceme v rámci svého filozofického zaměření na „Zemi vycházejícího Slunce“ vybudovat rybníček nebo nádrž pro chov Koi s opravdu japonskými rybami, pocházejícími od některého z významných chovatelů.

S tímto přístupem pak může souviset i další důvod pořízení originálních japonských Koi, a sice touha po značce a nezaměnitelnosti produktu. Je to v podstatě stejné, jako když si kupujeme značkové oblečení, ženy kabelky nebo boty, pánové auta, popř. kosmetiku určitých nezaměnitelných vlastností. Mít totiž rybu od věhlasného japonského chovatele a moci se s ní těšit, popř. pochlubit se svým přátelům nebo známým, je také určitý životní styl. Jedná se ale o drahou a prestižní záležitost, kam svým věhlasem a kvalitou spadá např. Dainichi Koi Farm. V případě tohoto producenta si můžeme představovat, že jsme si vybrali Porsche, a ne třeba jen Škodu Octavia.

Ať již vyberete jakékoliv Koi, přejeme vám úspěšný chov a radost z barevných ryb...

JAK JSTE SE ROZHODLI?

Odpověď na otázku: „Koi, ale které, japonské anebo české?“ je velice subjektivní a v podstatě ji není možné nijak zobecnit. Každý by měl nakupovat Nishikigoi podle toho, jaké má finanční možnosti, kolik času chce chovu věnovat, popř. jak moc mu rozumí, jaké má zázemí a k dané problematice vztah. V každém případě je ale třeba říci, že v rámci celoroční nabídky firmy Alcedor získáte vysoce kvalitní ryby z hlediska zbarvení, přičemž samozřejmostí bude dobrý zdravotní stav či vitalita. A v určitých velikostních kategoriích jsou námi odchované ryby nerozpoznatelné od japonských „originálů“.