Josef Valuch 09.03.2024 bonsaje

Přeroubování jalovce v sedmi krocích

Ve sbírce Bonsai musea Isabelia je spousta nádherných stromů, z nichž některé vznikly zajímavým, možná i méně tradičním způsobem.

KDY S PŘEROUBOVÁNÍM ZAČÍT?

Nejvhodnější čas je začátek jara. Jalovec na obrázku je Juniperus formosana (foto 1). Tento kultivar je výjimečný svými fantastickými proporcemi a mrtvým dřevem. Ale obrost je pro pěstování bonsaje nevhodný. Jalovce jsou relativně mladé (40–50 let), i když vypadají na více než 100 let.

Obr. 1: Juniperus formosana jako výchozí rostlina

PROČ SE TO DĚLÁ?

Jedním z charakteristických znaků tohoto kultivaru je přítomnost pichlavých juvenilních jehlic (foto 2), které mohou sloužit jako obrana proti zvířatům (např. jeleni nebo králíci). Ti se mohou na listech rostliny přiživovat. Kromě toho mohou tyto pichlavé jehlice také pomoci zabránit poškození člověkem. To znamená, že při prořezávání tohoto druhu jalovce strom uvolňuje velké, tvrdé a pichlavé jehlice namísto malých a jemných jehliček. Čím více bonsai prořezáváme, tím více pichlavých jehlic strom vytváří.

Obr. 2: Vlevo ostré juvenilní jehlice spojené v přeslenech, vpravo jehlice dospělého stromu

Těmto nepříjemnostem lze zabránit např. roubováním kultivarem Juniperus chinensis 'Sargentii', který má jemné jehlice a nevytváří ty ochranné. My jsme použili techniku roubování za kůru. Tato technika se používá k vytvoření nových větví nebo ke změně tvaru stromu. Tento postup vyžaduje pečlivou práci a znalost fyziologie rostliny. Názornou ukázku najdete v této galerii, obr. 3–17:

PROCES ROUBOVÁNÍ JALOVCOVÉ BONSAJE

1. Očištění stromu: v místech zamýšleného roubování zbavte strom suchých nebo nežádoucích větví, a to co nejblíže ke kmeni stromu. Neodstraňujte z konců větví jehličí, protože to způsobí odumření větví (foto 3).

2. Odebrání roubu: vyberte zdravou a vhodnou větvičku pro roubování. Větvička by měla být dostatečně pružná a silná 0,3–0,5 cm, aby se dala snadno zasunout pod kůru stromu (foto 4).

3. Příprava větve: z vybrané větve odstraňte přebytečné jehlice a tenké větvičky. Na vrcholu větve ponechte pouze několik jehlic, aby se snížil odpar vody a roub nezaschl. Na větvi proveďte šikmý řez dlouhý asi 1,5 cm (foto 5, 6, 7).

4. Příprava stromu: najděte vhodná místa na kmeni nebo větvích, kam chcete novou větvičku přidat. Opatrně odřízněte malou část kůry, abyste vytvořili dostatečně velký otvor pro zasunutí roubu. Ten by měl být o něco větší než šikmý řez na větévce, která má být roubována (foto 8).

5. Roubování: připravený roub vložte do otvoru pod kůrou stromu tak, aby v něm dobře držel a byl zcela zapuštěn do kambia, vrstvy tkáně, která obsahuje buňky zodpovědné za růst rostliny. Na jedné straně takového řezu by se okraje "ran" obou větví měly dotýkat (foto 9, 10).

6. Upevnění: k upevnění větve na místě roubování použijte speciální roubovací pásku, která zajistí stoprocentní stabilitu. Kromě toho roub zajistěte plastovou elektrikářskou páskou. Neizolovanou část roubované větévky ošetřete speciální pastou, která zajistí dezinfekci a těsnost. Roubované větvičky umístěte do průhledných sáčků, abyste zajistili potřebné mikroklima (foto 11, 12, 13, 14, 15).

7. Následná péče: po naroubování pravidelně kontrolujte stav roubů. Ujistěte se, že nejsou uschlé a jsou dobře spojeny s kmenem nebo kosterní větví. Udržujte optimální vlhkost půdy a světelné podmínky, abyste zajistili úspěšné srůstání. Nedovolte, aby se na místo roubování dostala voda.

Obr. 18: Jiný, podobně upravený exponát po letech intenzivního růstu


VÝSLEDEK VĚTŠINOU STOJÍ ZATO!

Tento způsob roubování vyžaduje čas a trpělivost, ale při správném provedení pomůže vytvořit krásné a jedinečné tvary bonsají. Konečný výsledek roubování je vidět na foto 16: větve jsou naroubované, srostlé a roubovací páska odstraněna (foto 16). Za několik let bude strom vypadat tak, jako na fotografiích 17 a 18.