V. Wiesner 17.04.2004 zahrady

Výstavby japonské zahrady v areálu firmy Olympus pokračuje...

Realizace projektu zdárně pokračuje!

V současné době jsou v japonské zahradě hotovy pozemní práce a zasazeny páteřní rostliny. Rovněž jezírko je na svém místě a buduje se koryto potoka, kterým bude do jezírka voda přitékat.

Následně budou v zahradě rozmístěny lampy, socha budhy a dosazeny zbývající rostliny. I když je na stavbě této v Praze ojedinělé zahrady stále ještě dost práce, měla by být hotova do konce měsíce dubna. Pak bude slavnostně otevřena!