redakce 28.12.2007 jezírka & koi

Soutěžní jezírko číslo 2

Prezentace vašich jezírek v naší soutěži pokračuje, tady i dokumentací výstavby...

Soutěžní kategorie TECHNICKY POPISNÁ Zasílám do soutěže několik pohledů na jezírko, které vzniklo v tomto roce (2007). Pro stavbu tohoto jezírka jsem sbíral informace nejméně po dobu dvou let a to co vidíte na těchto obrázcích je stále ještě stav rozpracovanosti, jak v oblasti osázení vodními rostlinami, tak i v konečných úpravách, hlavně kolem technické části.

Od samého začátku bylo mým snem vybudovat jezírko nejen okrasné, ale zároveň i koupací, založené převážně na principu přirozeného biorytmu vodních organismů. Jednoduchá filtrace je umístěna v rohu jezírka. Jedná se o válcový umělohmotný filtr, velikosti 1x1 m, do kterého jsou svedeny skimmer a gula z nejhlubší části jezírka. Jediná filtrace uprostřed filtru je asi 15 cm silný „toust“ z hrubého porézního molitanu. Touto filtrací je filtr rozdělen na část přítokovou (špinavou) a odtokovou (čistou). V části čisté vody je uložené čerpadlo, které čerpá vodu vytékající na vodopád. Čerpadlo má výkon 1300 l/hodinu, max. převýšení vytlačené vody je asi 1m. Položení geotextilie a 1,2 mm jezírkové folie s UV filtrem bylo velmi dobře zajištěno firmou C-plastik.

Pro větší provzdušnění vody, byla protažena potrubím do guly hadička, kterou je do nejhlubšího místa vháněn vzduch ze vzduchovala umístěného v technické zázemí.

Jezírko je hluboké 180 cm a velikost hluboké a mělké plochy je v poměru 50/50. Půdorys pro stavbu jezírka byl 10x10 m, jezírko je jednokomorové.

Samotné vyhloubení bylo provedeno pásovým bagrem zhruba za 2 hodiny. Vzhledem k tomu, že se vybraná zemina byl těžký jíl a dno byly tekuté písky, došlo k dalšímu poměrně velkému zvětšování jezírka, bohužel již ručnímu. Poslední vyházení spadaného jílu bylo nutné provést těsně před příjezdem firmy, byla to těžká nekonečná práce, která se ovšem vyplatila. V konečné fázi byla plocha jezírka o různá zaoblení zmenšena. Přepadová rýha byla zhotovena na protilehlé straně, proti vodopádu.

Technickým prvkem, který jsem si přál na jezírku mít je molo, které zasahuje téměř doprostřed jezera. Je asi 20 cm pod vodou, ale po položení několika velkých plochých kamenů, bude možné dojít suchou nohou až na jeho konec. Prvotní napuštění jezírka bylo provedeno z potoka protékajícího nad zahradou. Objem vody pouze odhaduji asi na 40-45 kubických metrů .V jezírku nebyla nikdy použita žádná chemie. Vzhledem k tomu, že jsem nikdy nepočítal s uveřejněním, není na fotografiích zachycen přístup k jezeru z kraje pozemku.

Rybí osádku tvoří několik červených karasů, závojnatek a koi kaprů. Velikost těchto ryb je asi 10 cm a jsou tu pro radost a čištění jezírka. Výsledkem tohoto nelehkého snažení byla odměna v podobě křišťálové vody (a to i bez UV lampy), kterou jsme v jezírku měli až do zimy, z níž jsou poslední snímky, které jsme ještě v roce 2OO7 stihli vyfotografovat. Soutěžní kategorie FOTOGRAFIE S ATMOSFÉROU