redakce 07.01.2008 jezírka & koi

Soutěžní jezírko číslo 5

Ukázka jednoho opravdu přírodního jezírka, které na rozdíl od mnoha dalších není u domu.

Soutěžní kategorie TECHNICKY POPISNÁ Jezírko jsem vybudoval přibližně před deseti lety. Nejdříve jsem si načrtl pudurys s různými zátočinami a podle toho jezírko vykopal. Limitujícím faktorem bylo samotné umístnění do rohu zahrady, vzhledem ke skutečnosti, že mám celou zahradu do svahu (kam by mi nepřitékala voda). Pozadí jezírka tvoří 2 metry vysoká kamenná stěna, která je základem japonského altánu.

Do jezírka proudí trvalý přítok vody a ještě navíc je do něho svedena dešťová voda ze střechy altánu. Odvod vody je regulován. Nemá žádnou filtroventilaci a dno je vymazáno vrstvou jílu, tedy bez fólie. Plochu odhyduji na 10 m2. Jezírko má v nejhlubším místě 1 m, jinak kolem 40 cm. V jezírku mám několik ryb, skokany zelené a někdy k nám zabrousí i užovka, která mi úspěšně likviduje již zmíněné skokany.