Tomáš Homola 18.07.2023 zahrady

Jak vybrat lampu do japonské zahrady, 2. část

Kasuga a lampy skupiny Ikekomi-doro jsou asi nejznámější japonská zahradní svítidla. Poradíme jak je vybrat a kam umístit...

Chrámové lampy Kasuga

Kasuga je nejznámějším a nejoblíbenějším zástupcem lamp typu Tachi-doro. Lampa je pojmenována po staré svatyni Kasuga (Kasuga-taisha) v Naře, založené roku 768 n.l. a během staletí několikrát přebudovávané. Je to chrám významné rodiny Fujiwara. Svatyně je známá mnoha bronzovými a také kamennými lampami, patrně nejproslulejšími v celém Japonsku, které obklopují cestu do ní. Lokalita je známa také tradičně hojným výskytem vysoké zvěře v okolí chrámu. Podle legendy sloužila zvířata jako poslové bohů a přinášela poselství z ráje na zem. Není proto asi divu, že jejich obrazy často zdobí v podobě rytin i tamní lampy. Cesta do chrámu vede přes tři brány (torii) a je lemovaná vysokými impozantními lampami. S odkazem na tuto svatyni je tento typ lamp celkové masivní konstrukce a s dlouhým podstavcem sao nazýván Kasuga.

Z čeho se skládá Kasuga: 1- hoh-ju, 2 - kasa, 3 - hibukuro, 4 - nakadai, 5 - sao, 6 - kiso

Pro tuto lampu je typická střecha ve stylu pagody se čtyřmi vzhůru obracejícími se rohy, reprezentujícími čtyři světové strany. Ve svatyni se dnes nachází více než 2000 kamenných lamp různých velikostí a tvarů, kdy většina z nich má velké ohniště (hibukuro). Zámožní lidé, daimjóvé a samurajové, po dlouhá staletí věřili tomu, že se darováním kamenné lampy svatyni přiblíží, a ta jim pomůže s vyplněním jejich přání. I v současnosti se tamní „sbírka“ neustále rozšiřuje, lampy jsou vyráběny jediným mistrem, těšícím se velké prestiži. Všechny lampy jsou rozsvěcovány dvakrát ročně během svátku lamp Mantoro (v překladu deset tisíc lamp), konajícím se v únoru a v srpnu. V areálu se nachází také lampa, považovaná za druhou nejstarší dochovanou v celém Japonsku. Vznikla v pozdním období Heian a nazývá se Yunoki Toro (Lampa Citrusového Stromu).

Lampy Kasuga lze často vidět poblíž vchodu do japonské čajové zahrady a také jako ústřední bod moderních zahrad japonského typu. Velikost této mohutné lampy jí dělá ideální co by doplněk rozlehlých krajinných zahrad. V čajových zahradách byly tyto lampy používány kdekoli, kde bylo potřeba světla, ale původně v chrámech, bývaly stavěny poblíž vstupu do areálu, u brány nebo na křižovatkách cest.  

Skupina Ikekomi-doro

Ikekomi-gata (zapuštěné lampy) se v některé literatuře nazývají také Ikekomi-doro (zasazené lampy). Vyrábět se začaly během období Momoyama (1568-1615) a navrženy byly speciálně pro čajové zahrady roji starými čajovými mistry. Dnes jsou  zařazovány mezi starší typy kamenných zahradních lamp.Lampy skupiny Ikekomi-gata: zleva Shoukintei, Kakujukou, Mizubotaru doro a Oribe

Sloup sao je ve své spodní části užší, není však jako čep zapouštěn do kamenné základny (dai), ale přímo do země. V půdorysu jsou Ikekomi-doro čtvercových nebo kruhových tvarů a často jsou umístěny poblíž studánek tsukubai. Díky jejich nižší výšce (kolem 1 m) jsou tyto lampy oblíbené i v malých soukromých zahradách (tsuboniwa). Jelikož na zasazení tohoto typu lamp do země potřebujeme jen malé jámy, nezpůsobíme při jejich dodatečném rozmísťování v již realizovaných zahradách žádné škody na kořenech tvarovaných stromů nebo keřů.

Tato skupina má čtyři významnější zástupce

 
Shoukintei: tyto lampy jsou pojmenovány po nejstarší a nejrozlehlejší čajovně v Paláci Katsura, císařské vile v Kjótu, která byla postavena za vlády prince Noritady v polovině 17. století. Všech pět dílů lampy je kruhového půdorysu, spodní partie sloupu se zužuje a je zapuštěna v zemi.

Kakujukou:
jedná se o vzhledově jemné, elegantní lampy, umístěné obvykle u vchodu do čajové zahrady poblíž cesty. Tato neobvykle hranatá lampa s pyramidovou střechou má ohniště s otvory, které jsou ohraničené dřevěnými rámy, vyplněnými pryskyřicovými okny. Vedou jen do tří stran.

Oribe:
tato lampa nese jméno vojáka a pozdějšího lenního pána, mistra čanoju Furuty Oribe (1544-1615). Horní polovina sloupu sao bývá z čelního pohledu kónicky zaoblená. Přední a zadní okna ohniště mohou být zakryta posuvnými stěnami shoji. Pravý a levý světelný otvor jsou ve tvaru půl a celého Měsíce. Čtyřstranná střecha je ozdobená lotosovým poupětem houju.  Kirishitan-doro, lampa Oribe inspirující se křesťanstvím, může nést na sloupu sao rytinu.

Mizubotaru doro:
v překladu znamená tento název „vodní světluška“. To proto, že se mihotavé světlo lampy, podobně jako světélka poletujícího hmyzu, zrcadlí ve vodních plochách zahrady. Lampy tohoto typu jsou umísťovány v blízkosti vodních ploch tak, aby se jejich světla vyloženě odrážela na hladině jezera. Krychlové hibukuro má po stranách čtvercové otvory, přední a zadní světelný otvor je v podobě dvou, vrcholem se dotýkajících trojúhelníků. Střecha je zaoblenějších tvarů.Lampa Oribe v nabídce zahradních doplňků

Pokračování příště...