archiv redakce 30.10.2023 zahrady

Návod na stavbu shishi odoshi

Zahrady v asijském stylu se skládají ze spousty zajímavých prvků, které jim propůjčují zvláštní atmosféru. Třeba jako klapačka na plašení zvěře.

Bambusová klapačka neboli „strašák na divokou zvěř“, byl původně vytvořen japonskými a čínskými farmáři k tomu, aby zastrašil a odehnal z polí vysokou zvěř a divoké kance, kteří pustošili jejich úrodu.

Klapačka s odděleným zdrojem vody

Voda z napájecího zdroje protéká tenkou bambusovou trubkou do zkoseného dílu tlustého bambusu, který je umístěn na otočném čepu a jehož první kolénko je šikmo seříznuto. Voda se ve špičce pomalu hromadí, až její váha donutí přední část bambusu k tomu, aby se sklonila k zemi. Když voda vyteče ven, druhý konec bambusové trubky, teď už zase těžší, klesne rychle k zemi a tam uhodí do připraveného kamene. To vyvolá ostrý zvuk, který sloužil kdysi dávno k plašení divoké zvěře.

Dnes se shishi odoshi používá jako jeden z „vodních prvků“ japonské zahrady, kdy proud vody a pravidelný pohyb „klapačky“ působí jako protiváha k ostatním neměnným elementům v zahradě (kameny, cesty, aj.). Náhlé klepnutí bambusu a jeho rezonance rozrušující ticho připomíná běh času a neustále se opakující přírodní procesy.

Základní rozměry a natékání vodyPo natečení patřičného množství vody se klapačka převáží a voda vytékáBambusová trubka se vrací zpět a její pata "klepne" o kámen

Shishi odoshi se často umisťuje na okraj rybníčka, který sbírá vytékající vodu. Pokud je umístěno poněkud výše nad zemí, může sloužit i jako malý pramen potoka nebo vodopádu. Systém koloběhu vody je v podstatě stejný jako u studánky cukubai, jejíž podrobnou konstrukci, návod na výstavbu a využití v zahradě jsme přinesli v jiném článku tohoto magazínu.

Celkové schéma shishi odoshi

Shishi odoshi má mnoho podob a konstrukčních možností, které se liší v přítoku vody, výškou samotného zařízení nebo i tím, do čeho bambus po odlehčení špičky zpětně naráží. Asi nejjednodušší způsob, jak si „klapačku“ zhotovit (dá se samozřejmě i koupit), je vidět na obrázcích, které zároveň velice názorně ukazují i to, z čeho se zařízení skládá.

V projektu japonské zahrady můžeme shishi odoshi umístit na konec cesty ze šlapáků tak, aby přicházející nejdříve uslyšel zvuk tekoucí vody a náraz bambusové trubice na kámen, a pak teprve „klapačku“ objevil mezi stébly bambusového trsu…

Sishi odoshi s přítokem vody v jednom zařízení