Zásady ochrany osobních údajů


Jméno a příjmení živnostníka: Jan Stropnický, IČO: 15804755, sídlo: A.Slavíčka 6, 370 05 České Budějovice, e-mail: servis@bonsai-dnes.cz, tel.: 602 840 237

dále jen „Správce“

Vážení zákazníci,

abych mohl plnit závazky ke svým zákazníkům, dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé Vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

1) správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

2) vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

3) z tohoto důvodu zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, objednané zboží, platební údaje, historii objednávek.

4) právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu vyřizování objednávky, trvání smluvního vztahu a ze zákona uchovávám některé údaje na účetních dokladech.

5) abych Vás mohl formou obchodních sdělení informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, objednané zboží a platební údaje, historii objednávek. V tomto případě zasílám obchodní sdělení o produktech souvisejích se zbožím, které jste u mě zakoupili. Pro nabídku mých výrobků a služeb využívám především e-mailovou adresu popř. tel.číslo pro zaslání SMS či adresu pro zaslání tištěné nabídky mých výrobků či služeb České pošty a PPL.

6 ) právním důvodem tohoto zpracování je buď oprávněný zájem správce (tzv. zákaznická výjimka, přímý marketing) nebo Váš souhlas, který mi poskytujete.

7) osobní údaje z tohoto právního důvodu zpracovávám do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním, vznesením námitky nebo požadavku na výmaz.

8) kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakožto i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

9) vaše osobní údaje jsou zpracovávány mnou a spolupracujícími osobami, které jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení spolupráce.

10) dále jako Správce poskytuji osobní údaje institucím k tomu zmocněným zákonem a pověřuji jejich zpracováním další subjekty jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro mě pro účely a způsobem, které stanovím. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předám údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předávám pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

Mezi zpracovatele, které využívám, patří: Česká pošta, s.p. (zasílání, přeprava), PPL, s.r.o. (zasílání, přeprava), SEND Předplatné spol. s r.o. (distribuce tiskovin zákazníkům, správce), ing. Karel Stach (správce webových stránek)

11) nesbírám ani nezpracovávám jakékoliv citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

12) ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Dbám na bezpečnost Vašich údajů, kladu důraz na technické a organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Přístup k digitálním osobním údajům je pod heslem. Zařízení, na kterých jsou digitální osobní údaje uloženy, mají zajištěnu ochranu antivirovým programem a je prováděna jejich pravidelná údržba. Fyzické dokumenty obsahující osobní údaje jsou uloženy v uzamykatelné místnosti a budově.

13) při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

14) nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, ani jsem neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

15) Vaše osobní údaje nepředám do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

16) s jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se na mě můžete obracet na e-mailem servis@bonsai-dnes.cz nebo na telefonním čísle 602 840 237.

V Českých Budějovicích dne 22. 5. 2018

Správce Jan Stropnický